19.PondělíÚnor
ostatní

Zimní plavání

Rybník Cimnrák- molo u Pražské ulice14:00 hod.Odkaz
Tradiční již IV. setkání otužilců v Krásné Lípě v otužilecké plovárně u rybníka Cimrák se letos koná v neděli 19. února ve 14:00 hod.